Markten

Kantoren en bedrijven:

Energie en water zijn de sleutelbegrippen in het wereldwijde milieudebat. Dit zijn de vakgebieden van Installatietechniek Rijnhuis. We bewijzen dagelijks, dat ecologie en economie samengaan in kantoorgebouwen en bedrijven. We kiezen duurzame apparaten en materialen en we beperken het verbruik van de eindgebruiker.

We zijn groot genoeg om te investeren in scholing en opleiding maar ook zo overzichtelijk dat we niet vervallen in een kokervisiespecialisme. Groot genoeg om uw ambities te realiseren en zo overzichtelijk dat u de weg niet kwijtraakt in bureaucratie. Installatietechniek Rijnhuis heeft de visie en de daadkracht om een duurzaam systeem voor kantoorgebouwen te realiseren.

Scholen

Scholen en onderwijsinstellingen zijn een specialiteit van Installatietechniek Rijnhuis.

Door de verscheidenheid aan de diverse opleidingen zijn dit uitdagende projecten die alles van ons vakmanschap vergen. De tijd van een groot klaslokaal en een gymzaaltje is al lang voorbij.

Het zijn nu veelzijdige complexen, vol met nieuwe leermethoden,  buitenschoolse opvang, sportaccommodaties, voor leerlingen en bezoekers van alle leeftijden. Als het om scholen gaat, hebben de gelouterde mensen van Installatietechniek Rijnhuis de visie en de daadkracht

Zorgcentra

In zorginstellingen speelt de technologie een hoofdrol waarin installatietechniek Rijnhuis volop meespeelt. We realiseren systemen waar de gebruiker behoefte aan heeft en nauwelijks meer naar hoeft om te kijken.

Een zorginstelling werkt 7 dagen per week, 24 uur per dag, dus de bedrijfszekerheid is van essentieel belang. We hebben een passie voor bedrijfszekere, onderhoudsarme techniek. We houden de vinger aan de pols, en kunnen eventueel alles op afstand monitoren.

Woningen

Bij woningen, zowel seriematig als individueel spelen weer hele andere aspecten een rol van betekenis. Behoefte, comfort, gezinssamenstelling, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en onderhoud vriendelijkheid spelen hier een grote rol.

Ook hierin kan Installatietechniek Rijnhuis een belangrijke rol spelen. Als we in een vroeg stadium betrokken worden bij het ontwerp- , en bouwproces kunnen wij alle wensen van de opdrachtgever inventariseren en weergeven in een compleet voorstel, met alle mogelijkheden van dien.

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5