Garantie/Erkenning

Techniek Nederland

De spreekbuis van de sector, die een krachtig en zelfbewust geluid laat horen in Den Haag en Brussel. Een organisatie die maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en vergrijzing een praktische vertaalslag geeft voor haar leden. Een partij die kennis ontwikkelt en innovatie aanjaagt. Maar ook een persoonlijk adviseur waar aangesloten bedrijven terecht kunnen voor advies op ondernemersgebied. Dat is Techniek Nederland: de ondernemersorganisatie van installatiebedrijven en ondernemers in de elektrotechnische detailhandel.

Kenteq

Kenteq is hét kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Het doel is bij te dragen aan hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. De producten en diensten richten zich op loopbaanontwikkeling van werknemers en het verhogen van het totale vakmanschap in bedrijven. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking met het beroepsonderwijs en anderen.

SEI

In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Sterkin

Als onafhankelijke stichting beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gas technische en waterinstallateurs. Voor 2005 waren de regelingen voor elektro- en gastechniek in beheer bij EnergieNed. De veranderingen in de energiesector en de gewijzigde wetgeving vormden de aanleiding voor het opzetten van een onafhankelijke stichting. De energiebedrijven hadden zich van Gemeentelijke energiebedrijven ontwikkeld tot landelijke energiebedrijven. En de energiebedrijven waren niet langer wettelijk verantwoordelijk voor wat zich achter de meter afspeelde.

Stek

STEK stelt zich ten doel emissies in de koude sector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Bedrijven die tegelijkertijd met het F-gassen certificaat ook het STEK- certificaat halen, voldoen na toetsing niet alleen aan de wettelijke eisen maar staan voor een hogere kwaliteit van dienstverlening en voor een duurzame samenleving. STEK is in het kader van de ministeriële (F-gassen) regeling aangewezen als de exameninstelling voor koeltechnische monteurs werkzaam in de stationaire- en transportsector. Tevens geeft STEK bedrijfscertificaten uit aan bedrijven die op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek.

VCA

Steeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen.

Graydon award

Installatietechniek Rijnhuis BV heeft de Graydon award ontvangen. Dit wil zeggen dat wij tot de top van de financieel gezonde bedrijven behoren en dat relaties verantwoord zaken met ons kunnen doen.